Fiskeløkken 1
DK-5330 Munkebo

Tel. +45 44 22 66 22
Fax +45 65 97 63 98
info@MunkeboSeafood.dk
     

Kvalitetssikring

Vi arbejder efter HACCP principperne og forsøger konstant at monitorere produktionen. Hermed sikres en kritisk evaluering af systemets egnethed, fuldkommenhed og effektivitet samt identificeres eventuelle behov for ændringer.

Igennem vores IFS (International food standard) sikrer vi os, at virksomheden lever op til de krav, IFS foreskriver. Dette er med til at sikre, at forbrugeren får produkter af den højeste standard

Vores kvalitetshåndbog sikrer, at medarbejderne hele tiden ved, hvilke processer som skal udføres. Men endnu vigtigere: hvordan de skal udføres, så vi sikrer en optimal fødevarekvalitet.

Lovgivningen omkring fødevarer ændres fra tid til anden. Derfor gennemgår ledelsen årligt processerne og justerer ind efter de gældende regler. Ledelsens årlige efterprøvning og resultatet heraf medfører omfattende forbedring af effektivitet og ressourcebehov, samt revision af politik og mål.

Vi tester hver produktion grundigt, og der udtages stikprøver dagligt, hvor vi tester produkterne visuelt og smagsmæssigt samt test af aroma og konsistens. Derudover tester vi vores produkter i et varmeskab ved 37C° for at sikre, at der ikke sker gasdannelse i processen. Vore produkter bliver testet min. en gang årligt af et eksternt analysebureau, som tester produkterne mikrobiologisk samt tester næringsindholdet.

Vi er løbende i kontakt med vores leverandører for at sikre, at vore råvarer og ingredienser efterlever vores standarder. Vi udarbejder leverandørrapporter på samtlige leverandører, og det vurderes efter behov, hvorvidt leverandørerne lever op til vore krav.