Fiskeløkken 1
DK-5330 Munkebo

Tel. +45 44 22 66 22
Fax +45 65 97 63 98
info@MunkeboSeafood.dk
     

IFS

Kravet til fødevaresikkerhed vokser. Forbrugere og myndigheder stiller i stigende grad krav om, at de fødevarer som vi alle spiser skal være af høj kvalitet og med en høj sikkerhed. Opstår der problemer, skal fejlkilden hurtigt findes og udbedres. Kravene er i første omgang primært rettet mod detailhandlen, men derfra spreder de sig gennem hele fødekæden til forædlingsindustrien, primærproducenter og transportører.

Hvad er den internationale fødevarestandard (IFS)?

IFS Food er en standard for auditering af virksomheder, der forarbejder fødevarer eller pakker fødevarer i løs vægt. IFS Food kan kun anvendes, hvor produktet ”forarbejdes eller håndteres”, eller hvis der er fare for forurening af produktet under den første pakning. IFS blev startet for at øge fødevaresikkerheden. Gennem regelmæssige audits sikrer detailkæderne, og i sidste ende forbrugeren, sig at virksomhedens indretning, hygiejneregler, uddannelse og træning lever op til de opstillede krav om HACCP

IFS 2018-2019.pdf